Football New Brunswick

Proposal for AAA and AA Bantam and Peewee Championships

All Championships on November 15

2009

BANTAM

PEEWEE

Date

MFA
7 Teams
AAA 1st Seed
AA 3rd Seed
FMFA
8 Teams
AAA 3rd Seed
AA 2nd Seed
CAMFA
4 Teams
AAA 2nd Seed
AA 1st Seed
MFA
6 Teams
AAA 1st Seed
AA 3rd Seed
FMFA
8 Teams
AAA 3rd Seed
AA 1st Seed
CAMFA
7 Teams
AAA 2nd Seed
AA 2nd Seed
Su Oct.18

End of
Regular Season

End of
Regular Season
Top 4 AAA
Bottom 4 AA

End of
Regular Season

End of
Regular Season

End of
Regular Season
Top 4 AAA
Bottom 4 AA

End of
Regular Season

We Oct. 21 - - - - - Quarter Finals
7@2, 6@3, 5@4
 3 Losers to AA
Su Oct. 25 Quarter Finals
7@2, 6@3, 5@4
3 Losers to AA
AAA Semis,
AA Semis
Semis
4@1, 3@2
2 Losers to AA
Quarter Finals
6@3, 5@4
2 Losers to AA
AAA Semis,
AA Semis
AAA Semis,
AA Semi
We Oct. 28 AA Semi - - - - -
Su. Nov. 1 AAA Semis,
AA Final
AAA Final,
AA Final
AAA Final,
AA 1st Game
of 2 Game Total
Point Final
AAA Semis,
AA Final
AAA Final,
AA 1st Game
of 2 Game Total
Point Final
AAA Final,
AA Final
Su Nov. 8
N.B. Semis
AAA Final
  
AA NB Semi
MFA@FMFA
AAA NB Semi
FMFA@CAMFA

    
AA NB Semi
MFA@FMFA
AAA NB Semi
FMFA@CAMFA

   
AA 2nd Game
of 2 Game Total
Point Final
AAA Final
  
AA NB Semi
MFA@CAMFA
AAA NB Semi
FMFA@CAMFA
   

AA 2nd Game
of 2 Game Total
Point Final
AAA NB Semi
FMFA@CAMFA

    
AA NB Semi
MFA@CAMFA
Su Nov. 15
N.B. Finals
AAA Final
FMFA or CAMFA @
MFA
- AA Final
MFA or FMFA @
CAMFA
AAA Final
FMFA or CAMFA @
MFA
AA Final
MFA or CAMFA @
FMFA
-
Su Nov. 22
Maritimes
AAA
N.B.@N.S.
AAA
N.B.@N.S.

continued below:

 

 

 

 

 

 

# OF TEAMS IN PLAYOFFS

 

BANTAM

PEEWEE

MFA FMFA CAMFA MFA FMFA CAMFA
# of AAA Teams 4 4 2 4 4 4
10 12
# of AA Teams 3 4 2 2 4 3
9 9
Total # of Teams 7 8 4 6 8 7
Total # of Teams 19 21

 

Bantam AAA Seeding
2008 2009 2010
1. Capital Area 1.  Moncton 1.  Fundy
2. Fundy 2.  Capital Area 2.  Moncton
3. Moncton 3.  Fundy 3.  Capital Area

Bantam AA Seeding

2008 2009 2010
1.  Fundy 1. Capital Area 1.  Moncton
2.  Moncton 2. Fundy 2.  Capital Area
3.  Capital Area 3. Moncton 3.  Fundy

  

PeeWee AAA Seeding
2008 2009 2010
1. Capital Area 1. Moncton 1. Fundy
2. Fundy 2. Capital Area 2. Moncton
3. Moncton 3. Fundy 3. Capital Area

PeeWee AA Seeding

2008 2009 2010
1. Moncton 1. Fundy 1. Capital Area
2. Fundy 2. Capital Area 2. Moncton
3. Capital Area 3. Moncton 3. Fundy